• Пошук по документах

Вакансії

Решетилівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Потічанської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти

Потічанська гімназія з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області

вулиця Шкільна, буд. 21А, с. Потічок, Полтавського району, Полтавської області

Найменування посади та умови оплати праці

Директор закладу загальної середньої освіти.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно з контрактом, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 ,,Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 ,,Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до Закону України ,,Про повну загальну середню освіту

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на зайняття вакантної посади директора комунального закладу освіти особисто подає такі документи:

-заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних;

-автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-копія паспорта громадянина України;

-копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

-документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

-довідка про відсутність судимості;

-довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на посаду керівника закладу освіти.

Прийом документів здійснюється відділом освіти Решетилівської міської ради з 01.07.2024 р. по 30.07.2024 р. включно до 17.00 за адресою:

м. Решетилівка, вул. Шевченка,3а, Полтавська область.

Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість

08-09 серпня 2024 року у приміщенні відділу освіти Решетилівської міської ради

Конкурсний відбір проводиться поетапно:

 • Подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;

Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

 • перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
 • приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі;
 • оприлюднює на офіційному вебсайті засновника перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).
 • організація та забезпечення ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування такого закладу.
 • перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання
 • публічна та відкрита презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Оприлюднення результатів конкурсного відбору (протягом 2 робочих днів після завершення конкурсу)

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення рішення укладається контракт з переможцем конкурсу

Прізвище та ім’я, номер телефону та адрес електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі

Коляка Ганна Олександрівна,  спеціаліст відділу освіти Решетилівської міської ради;

0668925987;

rvo@resh-osvita.gov.ua

Процедура проведення етапів конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

Процедура проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти визначена у Положенні про проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого рішенням восьмої позачергової сесії Решетилівської міської ради від 28.05.2021 № 470-8-VII

 


Згідно з чинним порядком проведення конкурсу на заміщення вакантної посади особи місцевого самоврядування, конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання: Конституції України, Законів України „Про  службу  в  органах місцевого   самоврядування”, „Про  місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання корупції”,  а також законодавства професійного спрямування.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органах місцевого самоврядування та її проходження;
 • заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
 • дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
 • копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • копію документа, який посвідчує особу;
 • копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);
 • довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 • декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України „Про запобігання корупції”.