• Пошук по документах

Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

ФОМА ЕЛЕКТРОННОГО ЗАПИТУ (завантажити)

Інформація про діяльність Решетилівської міської ради, виконавчого комітету Решетилівської міської ради, документи, які перебувають у володінні міської ради, виконавчого комітету Решетилівської міської ради, розміщені на офіційному сайті https://reshsmart.gov.ua

Порядок реєстрації запитів на інформацію

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.

Запит на інформацію подається до відділу організаційно-інформаційної роботи, документообігу та управління персоналом виконавчого комітету міської ради з понеділка по четвер з 8:00 до 17:15, в п’ятницю з 8:00 до 16:00 (з 12:00 до 13:00 – обідня перерва) письмово, усно за телефоном (05363) 2-13-80, або на електронну адресу – E-mail: otg@resh.gov.ua

Запити на інформацію можна подати:

  • особисто в приймальню кабінет №7, м. Решетилівка, вул. Покровська, 14
  • телефоном: (05363) 2-13-80
  • поштою: 38400, м. Решетилівка, вул. Покровська, 14
  • електронною поштою: otg@resh.gov.ua

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

Додаткова інформація

1. Відповідь на запит надається не пізніше п’яти робочих днів з дня його отримання. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в органі місцевого самоврядування.

2. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну запитувану інформацію. На запит надається відповідь або мотивована підстава відмови в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються:

1) найменування органу місцевого самоврядування;

2) поштова адреса;

3) посада особи, яка надає відповідь;

4) реєстраційний номер;

5) дата відповіді на запит.

3. Якщо запитувана інформація стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів за погодженням із Решетилівським міським головою, а за його відсутності, за запитами з питань діяльності Ради - секретарем Решетилівської міської ради, а за запитами з питань діяльності Виконкому – заступником Решетилівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради чи керуючим справами.

5. Запитувачу повідомляється про продовження строку розгляду у письмовій формі не пізніше 5 днів з дня отримання запиту.

6. У разі якщо запит містить, зокрема, прохання надати інформацію, що не належить до публічної, то відповідь може бути направлена заявнику окремо у строк, передбачений чинним законодавством, про що запитувачу повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

7. Інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запитувана інформація має обсяг більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання або друк документів, починаючи з першої сторінки. Заявнику в установленому цим Положенням порядку надсилається відповідь про вартість фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком запитуваних документів, реквізити Виконкому і порядок оплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

8. У випадку, коли запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді зазначається вид, найменування, номер, дата прийняття акту, відповідно до якого доступ до такої інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, доступ до якої не обмежений.

9. Орган місцевого самоврядування має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо Рада або Виконком не володіє і не зобов’язані відповідно до їх компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала запит, не оплатила передбачені статтею 21 Закону України „Про доступ до публічної інформації” фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) не дотримано вимог щодо оформлення запиту, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”;

5) якщо інформація не є публічною і не регулюється Законом України „Про доступ до публічної інформації”.

10. Відповідь про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо орган місцевого самоврядування, до якого надійшов запит, не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності йому відомо чи має бути відомо, хто нею володіє, цей запит направляється належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

11. Відмова в задоволенні запиту надається запитувачу в письмовій формі. У відмові в задоволенні запиту має бути зазначено:

1) прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд запиту;

2) дата відмови;

3) мотивована підстава відмови;

4) порядок оскарження відмови;

5) підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

12. У разі, якщо запит поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, а також підпадає під вимоги Закону України „Про звернення громадян”, то відповідь на такий запит-звернення може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом виконавчого комітету Решетилівської міської ради на 2024 рік

Графік проведення особистого прийому громадян керівництвом виконавчого комітету Решетилівської міської ради на 2024 рік


п/п
ПІБ Посада День
прийому
Години
прийому
1 Дядюнова Оксана
Анатоліївна
Міський голова вівторок з 8.00-
12.00
2 Малиш Тетяна
Анатоліївна
Секретар міської ради п’ятниця з 8.00-
12.00
3 Сивинська Інна
Василівна
Перший заступник міського
голови
четвер з 8.00-
12.00
4 Колесніченко Антон
Володимирович
Заступник міського голови з
питань діяльності
виконавчих органів ради
середа з 8.00-
12.00
5 Невмержицький
Юрій Михайлович
Заступник міського голови з
питань діяльності
виконавчих органів ради
понеділок з 8.00-
12.00
6 Лисенко Максим
Вікторович
Керуючий справами
виконавчого комітету
п’ятниця з 8.00-
12.00
7   Старости сіл щоденно з 8.00-
12.00

 

Графік виїзних прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Решетилівської міської ради на ІI квартал 2024 року

Графік виїзних прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Решетилівської міської ради на ІІ квартал 2024 року

п/п

ПІБ Посада Місце проведення Дата
1

Дядюнова Оксана Анатоліївна

Міський голова

Говтва

Малий Бакай

Лобачі

квітень

травень

червень

2

Малиш Тетяна  Анатоліївна

Секретар міської ради

Покровське

Шамраївка

Демидівка

квітень

травень

червень

3

Сивинська Інна Василівна

Перший заступник міського голови

Кукобівка

Нова Михайлівка

Хрещате

квітень

травень

червень

4

Колесніченко Антон Володимирович

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Колотії

Шилівка

Каленики

квітень

травень

червень

5 Невмержицький Юрій Михайлович Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

Глибока Балка

Федіївка

Потічок

квітень

травень

червень

6

Лисенко Максим Вікторович

Керуючий справами виконавчого комітету

Михнівка

Демидівка

Лиман Перший

квітень

травень

червень