• Пошук по документах

Запобігання корупції

На виконання  вимог частини 4 статті 53 Закону України "Про запобігання корупції", якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства, Ви можете залишити відповідне повідомлення, інформація в якому стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплене доказами, щодо осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також щодо прирівняних до них осіб згідно із Законом України  «Про запобігання корупції»

 

Контакти уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції для повідомлення про факти порушення антикорупційного законодавства: Ніколаєнко Наталія Олегівна

Телефон – (05363) 2 13 80

e-mail – otg@resh.gov.ua 

Надана Вами інформація використовуватиметься як джерело для прийняття рішення щодо необхідності належного реагування відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Згідно з частиною 2 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві".


Закон України "Про запобігання корупції"

Антикорупційні правові акти

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ДОКУМЕНТИ

Перелік основних антикорупційних нормативно-правових актів 

1. Закон України «Про запобігання корупції»" №1700-VII від 14.10.2014р.

2. Конвенція Організації Об`єднанних Націй проти корупції

3. Закон України «Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції»

4.Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції»

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»

7. Постанова Кабінету Міністрів України  від 13 червня 2000 р. N 950  «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання  функцій держави або місцевого самоврядування»

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки» 

9. Указ Президента України від 09.02.04 № 175 «Про систему заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупці» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/175/2004

10. Рішення НАЗК від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» 

11. Рішення НАЗК від 10.06.2016 № 3«Про функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»


 Форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ ФАКТУ ПОДАННЯ СУБ’ЄКТАМИ ДЕКЛАРУВАННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ" ТА ПОВІДОМЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРО ВИПАДКИ НЕПОДАННЯ ЧИ НЕСВОЄЧАСНОГО ПОДАННЯ ТАКИХ ДЕКЛАРАЦІЙ