• Пошук по документах

Центр надання соціальних послуг

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Перелік соціальних послуг, які надаються в громаді¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Перелік соціальних послуг, які надаються в громаді
№ п/п Перелік соціальних послуг відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429
1 інформування
2 консультування
3 консультативний кризовий телефон
4 посередництво
5 представництво інтересів
6 соціальна профілактика
7 соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах
8 соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування
9 екстрене (кризове) втручання
10 соціальна адаптація
11 соціальна інтеграція та реінтеграція
12 догляд вдома
13 догляд стаціонарний
14 натуральна допомога
15 переклад жестовою мовою
16 транспортні послуги

 

ДО УВАГИ потенційних місцевих суб’єктів надання психологічної допомоги ветеранам та членам їх сімей!

Порядок та умови надання безоплатної психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затверджені постановою Кабінету Міністрів України 29.11.2022 № 1338 (зі змінами) (далі – Порядок та умови)                                                             (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1338-2022-%D0%BF#Text).

 Наказом Мінветеранів від 14.12.2023 р. № 330, затверджено Порядок формування, ведення та доступу до Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей (далі – Порядок) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0067-24#Text). Зазначеним Порядком визначено механізм формування, ведення Реєстру суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей (далі – Реєстр), включення суб’єктів надання послуг із психологічної допомоги до Реєстру, доступу та надання інформації з Реєстру.

Зокрема, передбачається розроблення та впровадження трирівневої система надання психологічної допомоги ветеранам війни та членам їх сімей:

перший рівень – соціально-психологічна підтримка та супровід, яку надаватимуть соціальні працівники, помічники ветерана та інші особи, які пройшли відповідну підготовку;

другий рівень – психологічна допомога, яку можуть надавати психологи, які відповідають визначеним вимогам до фахівця;

третій рівень – включає комплексну медико-психологічну допомогу, яку забезпечують ліцензовані установи, в яких створено відповідні мультидисциплінарні команди мінімум з чотирьох фахівців (1 лікар-психіатр та 3 психотерапевти/психологи).

Психологічна допомога другого і третього рівня надається суб’єктами надання послуг та фахівцями із надання послуг, інформація про яких включена до Реєстру.

Суб’єктом надання послуг другого рівня може бути:

  • юридична особа незалежно від форми власності та організаційно-правової форми;
  • фізична особа – підприємець, яка надає психологічну допомогу та з якою перебувають у трудових відносинах фахівці;
  • фізична особа – підприємець, яка відповідає вимогам до фахівця.

Суб’єктом надання послуг третього рівня можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, фізичні особи – підприємці, які надають комплексну медико-психологічну допомогу та:

1) провадять діяльність на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики;

2) мають структурний підрозділ (центр психологічної реабілітації та/або травматерапії, або відділення медико-психологічної реабілітації тощо), укомплектований працівниками, що виконують роботу на підставі трудового договору (контракту) або за цивільно-правовими договорами, який забезпечує проведення мультидисциплінарною командою стаціонарної та/або амбулаторної, та/або дистанційної психологічної допомоги;

3) мають щонайменше один кабінет для прийому отримувачів послуг членами мультидисциплінарної команди та обладнане робоче місце у разі дистанційного надання послуг.

На другому та третьому рівнях Мінветеранів відшкодовуватиме надавачам вартість наданих послуг, а саме:

- 254,18 грн (без ПДВ) – на одну особу протягом однієї години роботи одного фахівця із надання послуг в індивідуальній формі – на другому рівні;

- 153 100 грн (без ПДВ) – глобальна ставка на місяць на одну команду з чотирьох фахівців за умови надання послуг із психологічної допомоги 50 і більше отримувачам послуг протягом місяця – на третьому рівні.

Послуги можуть надаватися стаціонарно та/або амбулаторно, та/або дистанційно.

Щоб стати надавачем послуг та отримувати відшкодування від Мінветеранів (другий, третій рівні) потрібно подати заяву до Реєстру через „Кабінет надавача” https://veteranpsycho-help.mva.gov.ua/login.

Мінветеранів розроблено покрокову інструкцію (інформаційну рамку) щодо подання заяви в електронній формі для отримання послуги реєстрації в Реєстрі, розміщена за посиланням: https://mva.gov.ua/ua/veteranam/likuvannya-ta-reabilitaciya/centri-z-nadannya-poslug-psihologichnoyi-reabilitaciyi/nadavacham-poslug-iz-psihologichnoyi-reabilitaciyi.

Крім того, інформація щодо того як стати надавачем послуг із психологічної допомоги для ветеранів і членів їх сімей та отримати відшкодування від Мінветеранів розміщено на офіційному сайті за посиланням: https://mva.gov.ua/ua/news/yak-stati-nadavachem-poslug-iz-psihologichnoyi-dopomogi-dlya-veteraniv-i-chleniv-yih-simej-ta-otrimati-vidshkoduvannya-vid-minveteraniv.

Просимо потенційних суб’єктів надання психологічної допомоги звернутися до Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради в термін до 24.03.2024.

Контакти: електронна пошта -  resh_сentеr@ukr.net, тел. 095 673 61 32
Відповідно до рішення Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29.12.2020 № 38 Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради забезпечує санаторно – курортними путівками окремі категорії громадян

Порядок

проведення  санаторно–курортного оздоровлення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету

1. Порядок проведення санаторно – курортного оздоровлення окремих категорій громадян за рахунок коштів обласного бюджету визначає механізм забезпечення санаторно – курортними путівками осіб з числа:

членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни з числа учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил (далі АТО/ООС), загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності (далі членів сімей загиблих), яким встановлено статус відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення на забезпечення санаторно – курортним оздоровленням (далі – осіб з інвалідністю внаслідок війни), яким встановлено статус відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

членів сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС.

2. Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради за рахунок обласного бюджету забезпечує осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, безоплатними путівками до санаторно – курортних закладів згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості один раз на два роки строком не менше як 18 календарних днів.   

Особу з інвалідністю внаслідок війни І групи згідно довідки лікарсько – консультативної комісії про потребу в сторонній допомозі може супроводжувати особа, яка забезпечується путівкою без лікування.                                                                                                

3. Центр забезпечує прийом заяв від осіб із зазначенням періоду та профілю санаторно-курортного  закладу.      

До заяви додаються наступні документи:    

1) копія паспорта особи (1,2 сторінки та сторінки  з відміткою про місце реєстрації заявника) або копія паспорта у формі пластикової картки типу ІD-1(лицьового та зворотного боку)  разом із копією витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

2) копія довідки особи  про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

3) копія посвідчення (для дітей - довідки) про встановлення статусу;

4) для опікунів та піклувальників дитини – рішення про встановлення опіки чи піклування;

5)довідка для одержання путівки для санаторно–курортного  лікування за формою № 070/о;

6) копія свідоцтва про народження дитини (для неповнолітніх);

7) довідка про неотримання санаторно–курортної путівки від органів соціального захисту населення;

8) згода на обробку та використання персональних даних.

Зазначені документи  не потребують нотаріального засвідчення.                    

4. Центр проводить видачу путівок на санаторно–курортне оздоровлення кожному члену сім’ї. Якщо статус члена сім’ї загиблого ветерана війни має дитина віком до 18 років, путівка на санаторно–курортне оздоровлення надається дитині та її законному представнику.

5. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку оздоровлення не здійснюється. Якщо особа не скористалася санаторно–курортною путівкою, грошова компенсація за невикористану санаторно–курортну путівку не виплачується. Поділ путівки та передача іншій особі забороняється.

 

Особа з інвалідністю внаслідок війни, яка перебуває на обліку в органах соціального захисту населення, але в поточному році одержала путівку за рахунок коштів обласного бюджету, відповідно до п.7 Порядку № 200 знімається з обліку.

Повторне взяття на облік в органах соціального захисту населення здійснюється відповідно до пункту 5 Порядку №187 та пункту 7 Порядку № 200 на підставі заяви та медичної довідки лікувальної установи за формою № 070-о.

Забезпечення путівками осіб, зазначених у п.1 цього Порядку, здійснюється в межах виділених коштів пропорційно кількості осіб, узятих на облік для забезпечення санаторно–курортного оздоровлення, згідно з договорами, укладеними Центром з особою та санаторно–курортними закладами.
Інформація

щодо транспортної послуги соціальне таксі

При відділенні соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради надається послуга соціального таксі особам зі зниженою руховою активністю, особам з інвалідністю 1 та 2 груп, дітям з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися, або пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації.

Організація надання послуги здійснюється фахівцем із соціальної роботи. Пасажирів супроводжують члени сім’ї замовника, у разі їх відсутності супровід здійснює соціальний робітник.

Детальну інформацію щодо отримання послуги, роз’яснення щодо порядку та умов її надання, можна отримати за тел. 2-64-95, моб. тел. 095 673 61 32 (фахівець із соціальної роботи Кобилинська Анна Юріївна).
ПАТРОНАТ НАД ДИТИНОЮ

Сімейний патронат – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин ст. 252 Сімейного кодексу України

Порядок встановлення патронату

Юридичними підставами встановлення патронату над дитиною є договір про патронат, який укладається за рішенням органу опіки та піклування, уповноваженим закладом, з сім’єю патронатного вихователя та батьками дитини. Кабінет міністрів ухвалив постанову про деякі питання здійснення патронату над дитиною, що визначає механізм запровадження патронату над дитиною та порядок організації діяльності сім’ї патронатного вихователя. Термін перебування у сім’ї патронатного вихователя визначається потребами дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили влаштування дитини, але не має перевищувати 3 місяці. В окремих випадках його може бути продовжено до 6 місяців.

Важливо!!! При влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини.

Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників, усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім'ю (прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, установи охорони здоров'я, навчальний або інший заклад, а також в разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини або патронатного вихователя. Договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, судом в разі невиконання патронатним вихователем своїх обов'язків за договором.

Патронатним вихователем не можуть бути такі особи:

- обмежені у дієздатності;

- визнані недієздатними;

- позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;

- були усиновлювачами (опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями) іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним (було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу) з їхньої вини;

- перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;

- зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами;

- не мають постійного місця проживання та постійного заробітку (доходу);

- страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

- є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини;

- були засуджені за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи

- за станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду;

- є особами без громадянства;

- перебувають у шлюбі з особою, яка відповідно до пунктів 3-6, 8 і 10 цієї статті не може бути усиновлювачем.

Крім осіб, зазначених у частині першій цієї статті, не можуть бути усиновлювачами, патронатними вихователями інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини.

Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів. Призначення і виплата соціальної допомоги та грошового забезпечення здійснюються органами соціального захисту населення. Соціальна допомога виплачується на кожну влаштовану в сім'ю патронатного вихователя дитину.

Фінансування послуг патронату складається з оплати праці патронатного вихователя (п’яти прожиткових мінімумів для працездатної особи) та соціальних виплат на влаштованих під патронат (два прожиткові мінімуми на кожну дитину відповідного віку). Також у разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває одночасно двоє і більше дітей, малюк віком до 1 року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина, розмір грошового забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50%. Також роботодавець (орган опіки та піклування) сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування патронатного вихователя. Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя. Патронат над дітьми відрізняється від опіки та піклування: патронатний вихователь отримує, на відміну від опікуна (піклувальника), плату за виконання своїх зобов’язань; між дитиною і патронатним вихователем складаються менш тісні зв’язки, ніж між дитиною і піклувальником чи опікуном; опікун – законний представник дитини у всіх правовідносинах, а патронатний вихователь – лише у сфері процесуальних відносин.

Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя

Для влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків. Влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про місце їх перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.На період перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім’ю патронатного вихователя.

Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством.
Пам’ятка про надання допомоги особам, постраждалим від сексуального та домашнього насильства.
"Як не стати жертвою торгівлі людьми: правила вашої безпеки"

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Протидія торгівлі людьм覦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦