• Пошук по документах

Планована діяльність: розчистка ділянки р. Псел біля с. Сухорабівка Полтавського району Полтавської області

eye

218

Опубліковано: 10.11.2023 14:43

Новини

img

Додаток 2

до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

______________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради Полтавської області

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 04382895

фізичної особи — підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 38400, Полтавська область, Полтавський район, місто Решетилівка, вулиця Покровська, будинок 14

тел: +380 (53) 632-13-80; +380 (53) 632-17-78

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність: розчистка ділянки р. Псел біля с. Сухорабівка Полтавського району Полтавської області.

Технічна альтернатива 1.

Розчистка річки земснарядом з транспортуючим пульпопроводом та плавучим екскаватором. Насоси земснаряду всмоктують з дна водойми пульпу (вода з мулом та піском), яка подається за допомогою транспортуючого пульпопроводу на берегову лінію для формування відвалу. Прибережна ділянка місця розчистки відпрацьовуються плавучим екскаватором на довжину виносу його стріли.

Технічна альтернатива 2.

Розчистка річки за допомогою гідромонітора, що направленим струменем води під високим тиском подрібнює та скаламучує донні відкладення до стану пульпи, яка за допомогою гідронасоса транспортується на берегову лінію для обезводнення та формування у відвали.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1. Планована діяльність здійснюється на землях водного фонду в адміністративних межах Сухорабівської сільської ради, Полтавського району Полтавської області на північних околицях села Сухорабівка за межами населеного пункту.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2. Зміна місця планованої діяльності не розглядається у зв'язку з тим, що найбільш оптимальне та доцільне місце проведення робіт визначено відповідно до матеріалів інженерногеологічних та гідрогеологічних вишукувань відповідно до стану водного об'єкту з метою захисту від підтоплення найбільш вразливих територій села Сухорабівка під час весняних паводків.

Територіальні альтернативи не прийнятні.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності 

Реалізація планованої діяльності шляхом розчистки русла р. Псел від річкових наносів на визначеній ділянці суттєво вплине на зменшення навантаження на правий та лівий береги, припинить процес берегової ерозії та забезпечить стабілізацію берегової лінії, підвищить ступінь захисту від шкідливої дії паводкових вод, попередить підтоплення, затоплення територій житлового та земельного фондів прилеглих населених пунктів.

Вагомий соціально - економічний вплив від провадження планованої діяльності матиме довготривалу перспективу та покращить умови проживання мешканців, забезпечить ефективний захист території та населення від шкідливої дії паводкових вод, підвищить ефективність та екологічну безпеку водокористування.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Загальна протяжність ділянки розчистки річки Псел – 300 м;

Орієнтовна площа місця здійснення планованої діяльності – 1,5 га;

Ширина розчистки по плесу – до 100 м., ширина розчистки по дну – до 50 м.;

Проєктний ухил дна – від 0,0006 до 0,001;

Глибина річки після розчистки складатиме від 1,5 до 3,9 м.;

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно діючого законодавства України.

Санітарно-епідеміологічні обмеження: По забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі встановленої СЗЗ та найближчої житлової забудови, рівні граничнодопустимих викидів від будівельної техніки та обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі; Дотримання обмежень водоохоронної зани та прибережно-захисної смуги акваторій річок. Режим господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги та правовому режимі зони санітарної охорони водних об'єктів. Забороняється проводити усі види механізованих робіт в період заборони на вилов риби (нерестовий період), строки заборони на вилов риби у період нересту встановлюється щорічно органами держрибоохорони. Не допускається потрапляння паливо - мастильних матеріалів у воду, а також на ґрунти. Дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови. Технологічні обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів будівництва, дотримання законодавчих вимог поводження з відходами.

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються природоохоронним законодавством України. Земельна ділянка місця провадження планованої діяльності має обмеження, що діють для земель водного фонду. Містобудівні обмеження не передбачені відповідно до наказу Мінрегіону від 06.11.2017 № 289

щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

1. Щодо технічної альтернативи 1

- Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні, гідрологічні, та інші вишукування відповідно до чинного законодавства. Облаштування огородження місця провадження діяльності з метою запобігання вільного доступу диких тварин та можливого їх травмування. Всмоктуючі механізми засобів гідромеханізації обладнати рибозахисними пристроями.

- Необхідна кількість тимчасових санітарно-побутових приміщень для персоналу, майданчиків для спецтехніки, організація тимчасових та постійних під'їзних шляхів буде визначено в окремому проекті виконання робіт , розробленого у відповідності до ДБН А.3.1- 5:2016 підрядною організацією до початку виконання будівельних робіт. Захист території передбачає:

- дотримання технології, що передбачена проектними рішеннями та інших запроектованих заходів;

- виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища;- охорона ґрунтів від забруднення при виконанні робіт;- охорона вод (в т. ч. ґрунтових і поверхневих).

Щодо технічної альтернативи 2 Для технічної альтернативи 2 еколого-інженерна підготовка і захист території співпадають з технічною альтернативою 1.

Щодо територіальної альтернативи 1: Заходи по еколого - інженерній підготовці і захисту території будуть виконуватися на ділянці в межах села Сухорабівка Полтавського району Полтавської області.

Щодо територіальної альтернативи 2: не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля: щодо технічної альтернативи 1 Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

- на атмосферне повітря - викиди забруднюючих речовин від двигунів будівельних механізмів та транспорту;

- на водне середовище - негативний вплив при проведенні робіт з розчищення акваторій;

- шумовий вплив - при роботі техніки та транспорту в період проведення робіт;

- рослинний та тваринний світ - потенційний вплив планової діяльності передбачає тимчасове погіршення умов існування птахів водно-болотного комплексу на період проведення робіт з розчищення акваторій річок, тимчасова втрата зоопланктону та зообентосу, нанесення збитків рибному господарству, планованою діяльністю передбачені компенсаційні заходи, вплив на об'єкти ПЗФ відсутній.

- на ґрунти - вплив робіт буде обумовлений проведенням земляних робіт, експлуатацією доріг. Запобігання дії на ґрунт забезпечується захисними рішеннями та чітким дотриманням їх виконання в будівельний період;

- клімат і мікроклімат - негативна дія не очікується;

- техногенне середовище - у процесі проведення робіт з розчищення утворюватимуться побутові та технологічні відходи.

- соціальне середовище - позитивний вплив завдяки покращенню санітарного стану та відновленню гідрологічного режиму річки і прилеглих територій;

щодо технічної альтернативи 2 Аналогічно технічній альтернативі 1.

Окрім того при проведенні робіт із днопоглиблення за допомогою гідромонітора значно збільшується скаламучування мулу та його подальше знесення течією, що негативно впливає на живі водні організми в т.ч. зоопланктон та зообентос. Повітряне середовище: використання потужнішої техніки для земляних робіт збільшить викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел.

Технічна альтернатива 1 є оптимальною з урахуванням технічних, економічних та екологічних критеріїв оцінки даної діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1 Соціальне середовище, можливий вплив — перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого звукового тиску на межі житлової забудови, недотримання розміру нормативної водоохоронної зони.

щодо територіальної альтернативи 2 Не розглядається в зв'язку з тим, що діяльність планується в межах території, що найбільше страждає від підтоплення.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, що можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля: - п.п. 7, п. 10, ч. 3, ст. 3 (проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;);

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Планована діяльність не спричиняє шкідливого транскордонного впливу та не зачіпає території сусідніх держав.

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VІІІ від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля, отже підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному вебсайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

1. Висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження планованої діяльності.

2.Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»). (вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) що видається Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації та іншими органами державної влади чи місцевого самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства України. (вид рішення відповідно до частини першої статті 11, Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Полтавської ОДА поштова адреса: 36000, м. Полтава, вул. Капітана Володимира Кісельова, 1 телефон: (0532) 56-95-08, е-mail: eko@admpl.gov.ua, контактна особа – директор Олейніков Сергій Олексійович. 

Назад до розділу

Останні новини з категорії:

ic

Як бути в курсі останніх новин?

Підпишіться на email розсилку, щоб отримувати найоперативнішу інформацію